image
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty

Projekty


Novější 1

Bezplatné stravování ve školách

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024 je financován z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji CZ.03.04.

Více

Publikováno 5. 5. 2024 21:18

Přírodní zahrada

MŽP

Název projektu: Vybudování přírodní zahrady ZŠ Žižkova Krnov Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky Výzva číslo: NP6P 5/2022 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního prostředí

Více

Publikováno 15. 1. 2024 21:32

Operační program Jan Amos Komenský

EU

Název projektu: Rozvíjíme spolupráci Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001571 Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2024

Více

Publikováno 15. 1. 2024 21:29

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Název projektu: Národní plán obnovy  - 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace  a)na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí   Výše dotace:  512 000 Kč  b)na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti  Výše dotace: 117 000 Kč  Doba realizace projektu: rok 2022  Poskytovatel dotace: EU, MŠMT

Více

Publikováno 15. 1. 2024 21:27

Národní plán obnovy

Název projektu: Národní plán obnovy (Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy) Doba realizace projektu: rok 2021 - 2023 Poskytovatel dotace: EU, MŠMT

Více

Publikováno 15. 1. 2024 21:23

Naše nová škola III

MŠMT

Název: Naše nová škola III Poskytovatel dotace: MŠMT ČR Název dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Více

Publikováno 15. 1. 2024 21:20

Modernizace odborných učeben na 1. stupni ZŠ Žižkova

Logo Evropské unie a MPMR

Název: Modernizace odborných učeben na 1. stupni ZŠ Žižkova Poskytovatel dotace: MMR ČR, EU Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program

Více

Publikováno 15. 1. 2024 21:19

Společný rozvoj inkluze v Krnově

Logo Evropské unie a MŠMT

Název projektu: Společný rozvoj inkluze v Krnově Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690

Více

Publikováno 15. 1. 2024 21:17

Modernizace odborných učeben a bezbariérovost školy

Logo Evropské unie a MPMR

Název: Modernizace odborných učeben a bezbariérovost školy Poskytovatel dotace: MMR ČR, EU Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program

Více

Publikováno 15. 1. 2024 21:14

Naše nová škola II

MŠMT

Název: Naše nová škola II Poskytovatel dotace: MŠMT ČR Název dotačního programu: OP VVV

Více

Publikováno 15. 1. 2024 21:12

Novější 1