image
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště > Školní psycholog

Školní psycholog

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Školní psycholog se ve své práci řídí Etickými normami práce školního psychologa. Konzultace u školního psychologa jsou důvěrné.

PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA

PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA

konarikbakosova@zs4krnov.cz

mob: +420 736 653 003

Konzultační hodiny:

Úterý: 14:00 – 15:30

Konzultace si, prosím, domlouvejte předem (emailem, telefonicky, osobně), abych se Vám mohla plně věnovat. V případě potřeby lze domluvit čas konzultace i mimo výše uvedenou dobu.

Kdy je možné vyhledat školního psychologa?

 • Žáci se mohou na školního psychologa obrátit kdykoliv se necítí dobře, něco je trápí, chtějí si popovídat nebo když potřebují pomoci s řešením různých problémů (s učením, kamarády, se špatnou náladou…).
 • Psycholog je tu také pro rodiče, kterým nabízí konzultace či poradenství při řešení výchovných, výukových či dalších obtíží žáka. Rodiče/zákonní zástupci žáků se mohou na školního psychologa obrátit např. v případech:
  • kdy mají pocit, že jejich dítěti se ve škole nedaří
  • když zaznamenají u svého dítěte znepokojující změny v chování, prožívání (bojí se školy, má špatnou náladu, je úzkostné…) či školním výkonu
  • kdy se jim dítě svěřilo s problémy ve škole, které považují za závažné
  • když je pro rodiče komunikace s dítětem problematická či v případě častých konfliktů, s jejichž řešením si nevědí rady
  • když má dítě jakékoliv problémy, které dle rodičů spadají do kompetence psychologa
 • Pedagogům může školní psycholog pomoci:
  • řešit výukové či výchovné problémy žáků
  • zlepšovat klima ve třídě, spolupracovat s třídními kolektivy
  • pečovat o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zlepšit vzájemné vztahy mezi žáky či mezi žáky a pedagogem
  • vyhledávat nadané žáky a žáky s obtížemi v učení
  • podílet se na preventivních aktivitách
  • vypovídat se, uvolnit napětí

Dokumenty k seznámení a ke stažení: