image
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště > Výchovný a kariérový poradce

Výchovný a kariérový poradce


Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.

Mgr. Jana Švédová

Mgr. Jana Švédová

svedova@zs4krnov.cz

mob: +420 730 585 956

Konzultační hodiny

Úterý: 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

 • Spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
 • Poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
 • Zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
 • Spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
 • Spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
 • Spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

  • ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Sekty a sektářství

Tématem "Sekty a sektářství" provedl a seznámil s touto problematikou žáky devátého ročníku pan Mgr. Štěpán Janča. V přednášce vysvětlil znaky a nástrahy sekt. Žáci získali odkazy a základní přehled z ČR i ze zahraničí.Trh pracovních příležitostí

 V pátek 3. května se vydala skupinka chlapců z osmých tříd na Střední odborné učiliště stavební v Opavě.Můj život po škole

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhla skupinová aktivita kariérového poradenství pro žáky osmých tříd, kterou je provázela odbornice Moravskoslezského paktu zaměstnanosti z Ostravy.Exkurze ALUBRA

V pondělí 29. dubna vyrazilo 17 žáků osmých tříd do krnovské strojírenské firmy ALUBRA. Seznámili se s pracovními pozicemi, prostředím firmy a možnými benefity pro zaměstnance. Vyslechli si spoustu zajímavých zkušeností přímo od zaměstnanců této firmy.