image
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Přírodní zahrada

Přírodní zahradaNázev projektu: Vybudování přírodní zahrady ZŠ Žižkova Krnov
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky
Výzva číslo: NP6P 5/2022 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního prostředí

Doba realizace projektu: rok 2023

Výše dotace: 477 266,50 Kč, tj. 85 % ze základu pro stanovení podpory ve výši 561 490,00 Kč

Cíl: zahrada bude fungovat jako otevřená učebna, v níž se denně mohou realizovat cíle enviromentálního vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je úprava stávající školní zahrady, která nyní nemá předem jasné využití. Je to „zelený prostor", který žáci mohou spontánně využívat. Teprve tímto projektem se žadatel dívá na tento prostor jako na prostor budoucnosti, kde vznikne přírodní zahrada. Momentálně danou část zahrady tvoří vzrostlé stromy a zeleň. V nově vybudované přírodní zahradě budou při realizaci projektu použity přírodní materiály (půda, voda, vegetace, dřevo).

Zahrada bude fungovat jako otevřená učebna, v níž se denně mohou realizovat cíle environmentálního vzdělávání.

K výuce budou sloužit zejména:

  • vysázení zeleně (stromy, keře, trávy a trvalky) – na nich budou děti poznávat jednotlivé druhy rostlin a v čem se liší. U vysázených trav a trvalek, obdobně jako v případě drobného ovoce, i zde budou děti pozorovat jednotlivé zástupce hmyzu, kteří zde žijí. V případě vysázených stromů a keřů se naopak očekává kontakt dětí s živočichy z řad především ptactva. Děti budou moci pozorovat jednotlivé jedince jak si např. staví obydlí, hledají potravu na zahradě (k čemuž některým z nich poslouží i vyvýšené záhony) či pečují o mladé. Dále zde budou moci učitelé poukazovat na důležitost vegetace jakožto zadržovatele vody v krajině a přirozeného slunečníku – dítě bude moci spatřit a pozorovat rozdíly v barvě a celkové „kondici“ trávy v blízkosti krytu stromů a na přímém slunci
  • zajištění zázemí v podobě vybudování chodníčků, nově zbudovaných ploch z mlatových povrchů a z valounů, obnova travnatých ploch, dřevěný můstek, vybudování dvou skalek a modelace terénů – účelem je „vytvořit zajímavé a pestré zázemí, které bude žáka lákat „učit se venku" a zároveň bude funkční a vzdělávací
  • vzdělávací pomůcky – krmivo pro ptáky, hmyzí domeček, meteobudka - žákům tak bude umožněno pozorovat živý hmyz ve svém prostředí, jeho chování a přípravy při změně ročního období.
  • mobiliář v podobě 1 dvoulavice se stolem, 4 ks laviček a 2 ks kmenů k sezení z tvrdého dřeva
  • kreslící tabulace – 1 ks
  • do realizace projektu byla zapojena veřejnost žáci i učitelé se podíleli na návrhu přírodní zahrady, při budování přírodní zahrady žáci a rodiče pomáhali s výsadbou rostlin, žáci se zapojili do sběru materiálu na hmatový chodník

SFŽP MŽP