image
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní poradenské pracoviště > Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Má Vaše dítě obtíže ve škole? Neváhejte kontaktovat školního speciálního pedagoga.

Lenka Smělíková speciální pedagog

Mgr. Lenka Smělíková

smelikova@zs4krnov.cz

mob: +420 737 791 106

Konzultační hodiny:

Pondělí: 7:30-11:30, 13:00-14:00

Úterý: 7:30-8:30, 13:30-15:30

Čtvrtek: 7:30-10:00

Pátek: 7:30-10:00

Jiný termín možno dohodnout telefonicky nebo emailem.

 • Poskytuje poradenství rodičům při výukových a výchovných obtížích dítěte
 • Poskytuje metodickou pomoc rodičům v oblasti školní problematiky
 • Poskytuje poradenství rodičům dětí se zdravotními obtížemi ještě před nástupem dítěte do ZŠ (možno kontaktovat před zápisem do 1. ročníku)
 • Vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) a zajišťuje jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Připravuje podmínky pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • Provádí krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem, které vyžaduje speciálně pedagogickou péči
 • Vede předměty speciálně pedagogické péče
 • Podílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • Vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření
 • Pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro integraci žáků s SVP
 • Zajišťuje speciální pomůcky, didaktické materiály, úpravu školního prostředí pro žáky s SVP
 • Spolupracuje s vyučujícími a rodiči žáků s SVP
 • Spolupracuje s pracovníky školních poradenských pracovišť a jiných odborných pracovišť
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků s SVP ve škole
 • Metodicky vede a koordinuje práci asistentů pedagoga ve škole
 • Poskytuje metodickou podporu vyučujícím při práci s žáky s SVP, individuální konzultace s pedagogickými pracovníky
 • Zajišťuje spolupráci se školním logopedem
 • Koordinuje vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem