image
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Společný rozvoj inkluze v Krnově

Společný rozvoj inkluze v KrnověNázev projektu: Společný rozvoj inkluze v Krnově
Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0010690

Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, dále dětí a žáků se SVP a žáků ohrožených školním neúspěchem, které pak bude vyrovnávat jejich rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu.                           

Realizátor: Základní škola Krnov, Janáčkovo nám. 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

11 partnerů s finanční účastí:

 • Město KRNOV
 • Mateřská škola Slunečnice, Krnov, příspěvková organizace
 • Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Armáda spásy v České republice, z. s.
 • EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
 • Slezská diakonie
 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
 • Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov
 • Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Anotace projektu:

Projektové aktivity podpoří především děti a žáky CS partnerských škol v oblasti sociální integrace, vč. začleňování romských dětí do vzdělávání na území města Krnova, které má sociálně vyloučené lokality. Dále budou podpořeni rodiče dětí, pracovníci a pedagogové škol a NNO projektu. V rámci projektu se zachová a rozšíří stávající systém partnerské sítě, mj. platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a budou realizovány workshopy pro rodiče a osvětové aktivity směrem k širší veřejnosti.

Popis klíčové aktivity: Prevence školní neúspěšnosti

Cílem aktivity č. 3 je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (dále jen ze znevýhodněného prostředí) v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělání, a to v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu. Aktivita se zaměřuje na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také podporuje spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání.

Aktivita č. 3 je rozdělena do dvou tematických bloků z nichž jsme si vybrali následující podaktivity.

V rámci tematického bloku I.: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělání:

3. 1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
3. 4. Vzdělávací aktivity o prázdninách - cílem je zmírňování tzv. prázdninového propadu v učení,
3. 5. Kroužky ve školách, které jsou primárně zaměřeny na rozvoj sociálních a personálních kompetencí a občanských kompetencí,
3. 7. Kariérové poradenství - motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolaní s možností uplatnění. a v rámci tematického blok II.: Rozvoj spolupráce rodiny, pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání:
3. 8. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání,
3. 9. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání,
3. 10. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními službami,
3. 11. Podpora školních poradenských pracovišť ve zprostředkující a koordinující roli směrem k dalším subjektům vzdělávání v komunitě
3. 13. Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti nebo pedagogickým/nepedagogickým pracovníkům,
3. 15. Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole,
3. 16. Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků s prvky podporujícími sociální a osobnostní rozvoj.

EU a MŠMT