image
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov 1

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, Družina

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace 
  Žižkova 572/3
  Pod Cvilínem
  794 01 Krnov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace 
  Žižkova 572/3
  Pod Cvilínem
  794 01 Krnov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 552 302 250
  mobilní telefon: +420 774 406 614

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zs4krnov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace 
  Žižkova 572/3
  Pod Cvilínem
  794 01 Krnov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  k7yiazg

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1845250399/0800

6. IČO

00852562

7. DIČ

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ondrova@zs4krnov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): k7yiazg

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace , Žižkova 572/3, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.