Uvodka.png

Název: Naše nová škola III
Poskytovatel dotace: MŠMT ČR
Název dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání
Cíl: Projekt je zaměřen na personální podporu a podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků.
Žadatel: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
Termín realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Dotace: 960 636 Kč

 

Název: Naše nová škola
Poskytovatel dotace: MŠMT ČR
Název dotačního programu: OP VVV
Cíl: Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.
Žadatel: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
Termín realizace: 30. 8. 2017 – 29. 8. 2019
Dotace: 1 120 832 Kč

Strana 1 z 2


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776869.jpg