Uvodka.png

Dne 15. dubna 2015 se žáci 7. ročníku v rámci výuky přírodopisu vydali do ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou. Žáci se rozdělili do dvou skupin.
První skupina se zúčastnila výukového programu s názvem „Když se řekne hlína“. Pomocí pokusů s hlínou zjistili, co vše půda obsahuje (vodu, kořínky rostlin, půdní živočichy, …). Povídali si o horninách či nerostech, o jejich vlastnostech, procesu zvětrávání nebo poznávali půdní živočichy. Nakonec se vydali do venkovního prostředí, kde hledali v hlíně živočichy a zkoumali je pomocí lupy.
Druhá skupina se vydala hledat bobry („Vycházka za bobry“). Nejdříve si o bobru evropském povykládali a poté se pokusili najít jeho pobytové znaky (okusy, hrady, spižírny, stopy, …). Žáci si sami udělali sádrový odlitek zadní končetiny bobra, zahráli si hru, ve které měli za úkol sehnat bobří potravu. Na závěr shlédli na fotografii bobří rodinku zachycenou fotopastí, přičichli si k bobřímu pižmu a našli bobří bobky.
Oba programy se nám líbily. Odvezli jsme si spoustu zážitků a dověděli se mnoho nových informací.

Mgr. Lenka Frýdlová

V pondělí 13. 4. se žáci naší školy zúčastnili natáčení televizní soutěže „U6 – Svět techniky“. Kdo chtěl vstoupit do „Ligy výjimečných mozků“, musel ovládnout princip páky, který dnes funguje všude kolem nás. Pan Továrník s veškerou podporou Ducháčka připravil zapeklité kvízy a úkoly pro adepty. Ti museli mimo jiné šplhat, přemýšlet a vzájemně spolupracovat. Pětičlenné družstvo složené z žáků 8. B třídy (Alexandr Blaho, Alexandr Chorovský, Jiří Löwenthal, Štěpánka Urbišová, Jakub Velička) se utkalo s žáky ZŠ Březno u Mladé Boleslavi. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je, pohybovat se před televizními kamerami. Zjistili, že to není tak jednoduché, jak se na druhé straně obrazovky zdá. Do samotného finále a tedy do „Ligy výjimečných mozků“ se nakonec probojovala ZŠ Březno, ale i přesto si naši žáci den velmi užili a nelitovali účasti v této soutěži.
Napsala: Karolina Bednářová

V pátek 27. března jsme si my, deváťáci, vyzkoušeli, co obnáší práce učitele. Myslím, že mluvím za nás všechny, kteří jsme učili, že tato práce  je velice náročná a vyčerpávající. Rozděleni do dvojic, či trojic jsme si připravili program na vyučovací hodiny a sami jsme převzali výuku. Zjistili jsme, že čím jsou žáčci starší, práce s nimi je náročnější a naopak s prvňáčky je mnohem snazší spolupráce.  Ráda bych složila poklonu všem učitelům a učitelkám za trpělivost a pevné nervy.
Nikola Urbanská, 9.C


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776837.jpg