Uvodka.png

Mezi žáky je o Doučovací klub (PDK) velký zájem. V září se doučovalo 98 žáků, v říjnu 103 žáci. Na prvním stupni si mohou děti procvičovat čtení, psaní,mluvnici, pravopis,  matematiku. Na druhém stupni je největší zájem o český jazyk, matematiku, fyziku a angličtinu. U malých dětí v 1. - 3. třídách již třídní učitelky zaznamenávají zlepšování učebních výsledků. Mgr. Lenka Smělíková, speciální pedagog PDK

Jeli jsme na výlet do Hrabyně, podívat se na národní památník II. světové války. Měli jsme milou průvodkyni, která nám vysvětlovala od začátku po konec II. světovou válku. Dozvěděli jsme se mnoho informací, vyplňovali jsme při poslechu pracovní listy. Výstava obsahuje také zvukovou část a mnoho exponátů... Viděli jsme tanky, děla a mnohé bojové načiní.
Kluky zaujaly především ty tanky, vojáci a technika. Holky procházely nalezené památky a vykopávky. Všichni měli respekt, když se prohlídka dostala do části koncentračních a pracovních táborů. Obzvlášť kolik lidí v nich zahynulo.
Nikdo při prohlídce nedělal nepořádek, všichni bedlivě poslouchali a psali do listů. Myslím si, že všechny výstava zaujala. V některých to hnulo. Jiní ji bez dutání prošli, někdo skoro padl....
Výlet se nám, a to píšu za třídu, moc líbil a taková dějepisná exkurze by mohla být častější. Protože se to líp pamatuje při pohledu a zážitku, než když se to učí na zpaměť....
Náš doprovod tvořili učitelé Obručovi.....:DDD

V pondělí 6. října se žáci 7. ročníku zúčastnili DIASHOW Jiřího Kolbaby na téma „Piráti z Karibiku I. – severní Antily“.
Jiří Kolbaba je známý cestovatel, fotograf a publicista. Vydává knihy, publikuje v časopisech, má vlastní rozhlasové pořady, své fotografie vystavuje v celém světě.
      Jiří Kolbaba se snažil pomocí poutavých fotografií přiblížit žákům oblast Karibského moře, kde se nachází spousta ostrovů a ostrůvků, které jsou často označovány jako „ráj romantických cestovatelů“. Seznámil žáky s historií i současnosti této oblasti. Prostřednictvím fotografií se žáci podívali na nejznámější a nejkrásnější místa této oblasti.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776815.jpg