Uvodka.png

V úterý 28.4. 2015 se konal okresní turnaj v minikopané na umělé trávě  v areálu místního fotbalového klubu. Obava z chladného a deštivého počasí se nenaplnila,  a tak jsme sehráli výborná utkání s přihlášenými školami. Naši školu reprezentovali :  Tomáš Chmelař, Dominik Matějka, Daniel Grajciar, Michal Kotlár, Adam Worek, Filip Vrbický, Alexandr Chorovský,Petr Spurný, Jan Benčík a Matouš Mácha .  Umístili jsme se na konečném druhém místě. Jediným naším přemožitelem byli žáci ze ZŠ Lichnov.  Chtěl bych všechny žáky pochválit za předvedený výkon a je jen škoda, že nás deváťáci již nemohou posílit v příštím školním roce.

Naše škola se letos zapojila do charitativního projektu na pomoc postiženému chlapci Vojtíškovi Macíčkovi, který trpí nevyléčitelnou Hunterovou nemocí. Pro tohoto chlapce jsme nasbírali 958 kg plastových vršků, pro které si přijela firma z Českého Těšína a Vojtovi za ně pošle na účet 6706,- Kč. Děkujeme všem žákům, kteří víčka přinesli.

Myšlenky a dílo Andyho Warhola ovlivnily vývoj výtvarného umění celého 20. století a my jsme se vydali do Domu umění v Opavě na galerijní animaci „V síti Andyho Warhola“, kde jsme poznali tohoto ikonického výtvarníka v širším kontextu.
Opavská expozice Andyho Warhola patří mezi obsahově nejrozsáhlejší „warholovské" výstavy v České republice vůbec. Mohli jsme si prohlédnout jak známé Warholovy obrazy, tak díla, o kterých jsme ani netušili, že jsou právě jeho tvorbou.
Čekal nás hodinu a půl dlouhý program, který jsme začali životopisem A.Warhola hravou formou. U známých portrétů Marylin Monroe nebo Mao Ce-Tunga jsme se dozvěděli zajímavosti o barvách a o výrazu, který lze vyčíst z tváře. Pak jsme si vyzkoušeli, jak bychom se při portrétování tvářili my.


Od slavných obrazů jsme přešli k méně známým ilustracím, které Warhol vytvořil v 50. letech a v České republice jsou vystavovány vůbec poprvé. Vymýšleli jsme k nim příběh a pak jej s pomocí stínů hráli. U Warholových obrazů jsou totiž stíny důležité.
Na závěr jsme si vyzkoušeli metodu sítotisku, což je vlastně gró jeho díla.


Co je pop art a kdo je Andy Warhol?
Andrew Warhol (1928–1987), známý jako Andy, je americký umělec, který se narodil v Pittsburgu do rodiny emigrantů z východního Slovenska, byl ilustrátor, malíř, režisér avantgardních filmů a jeden z hlavních představitelů hnutí pop artu.
Pop art je umělecký směr, který přejímá motivy techniky i předmětů denní potřeby. Charakteristické pro tento směr je především užívání výrazných, nebo naopak mdlých barev a velkých formátů. Mezi nejznámější pop artová díla Andyho Warhola patří malby plechovek Campbellovy polévky nebo portréty Marilyn Monroe či Elvise Presleyho.


Za kabinet výtvarné výchovy Mgr. Markéta Ecklová, DiS.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776837.jpg