Uvodka.png

„Život je boj“ aneb „Historia magistra vitae“

Jak říká Marcus Tullius Cicero, poučme se z dějin, neboť dějiny jsou živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Abychom naplnili moudrá slova klasika a zároveň podpořili výuku dějepisu na naší škole, každoročně organizujeme pro žáky 8. a 9. tříd školní kolo Dějepisné olympiády.
V tomto školním roce proběhla soutěž v úterý 18. 11. 2014 a zúčastnilo se jí celkem 31 žáků. Stěžejním tématem letošního ročníku DO se staly války, boje od dob Sáma až po 1. a 2. světovou válku.

Nejvyšší počet bodů a šanci reprezentovat školu v okresním kole DO získala Alexia Trantou z 8.B. Na druhé místo se probojoval Milan Tkáč z 9.A. Třetí příčku společně obsadili dva žáci, a to Adam Bobocký z 9.A a Alžběta Horáková z 9.B .
Vítězům blahopřejeme, budou oceněni pochvalou a odměnami.
Ostatním soutěžícím děkujeme za účast a zároveň přejeme, aby jim chuť poznávat minulost a objevovat ztracené světy vydržela i v dalším studiu a životě.

Za kabinet D napsala Mgr. Lenka Obručová

Žáci 8. a 9. ročníku naší školy se v úterý 25. 11. 2014 v rámci sexuální výchovy a osvěty zúčastnili přednášky s besedou nazvané „Láska ano, děti ještě ne.“ 
Přednáška je součástí Celorepublikové koncepce sexuální výchovy a osvěty pro základní a střední školy. Projekt, jehož cílem je podpořit sexuální osvětu vedenou pedagogy a vhodně ji doplnit praktickým pohledem lékařů a poznatky z praxe, probíhá pod záštitou Vzdělávací agentury pro mládež CAT Ostrava a je podporována Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV).
Přednášející, odborník – lékař MUDr. Petr Kovář, opět poutavou formou podal našim teenagerům teoretické i praktické rady, jak bezpečně zahájit pohlavní život, jak se chránit před potenciálními riziky spojeným s pohlavním životem, a nastínil problematiku možného nežádoucího otěhotnění z hlediska zjištění, z hlediska medicínského i právního aspektu umělého přerušení těhotenství.
Přednášku tvořenou 120 instruktážními snímky zpracovanými v multimediální dataprojekci a doplněnou několika videovstupy zakončil besedou.
Více informací lze získat na webových stránkách www.gynprenatal.cz.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776792.jpg