Uvodka.png

Doučovací klub (PDK) již funguje na naší škole 3 měsíce a stal se nedílnou součástí školního života. Většina žáků dochází zcela pravidelně. Několik dětí však bez omlouvy nechodí. Upozorňujeme jejich rodiče, že v případě dlouhodobé neomluvené absence v PDK bude dítě vyřazeno a dáme přednost dalším zájemcům. I tento měsíc přibylo 6 nových žáků, celkovový počet doučovaných dětí se již přehoupl přes stovku. Velmi oceňujeme zvláště velký zájem deváťáků, jistě jejich práce navíc přispěje k úspěchu  u přijímacích zkoušek na střední školy.

Žáci  prvního  stupně  ZŠ  Žižkova  si mohou od letošního školního roku zpestřit výuku čtení v nové Čítárně, která je součástí  Školní  knihovny.
Děti  se  pohodlně  usadí   na  rohové  lavice, na sedací polštáře nebo na koberec a mohou se začíst do zajímavé dětské knihy. Připraveny jsou pro ně také testy a kvízy, při kterých si žáci prověří znalosti z  dětských  příběhů   a  z pohádek. Příjemně se tady  cítí  děti  i  při besedách ,  hrách  nebo  při  hodinách  anglické konverzace.
Na malé školáky  dohlíží  obrovský drak, Maková  panenka , Emanuel, Rákosníček  a další hrdinové pohádek a dětských příběhů .  Čítárnu vyzdobily v rámci výtvarné výchovy žákyně z druhého stupně naší školy.

V rámci volitelného předmětu Dějepisný seminář jsme se vydali dne 3. listopadu s žáky 7. ročníků naší školy do Městské knihovny. Byla tam pro nás připravena netradiční beseda věnována historii Krnova.
Žáci získali zajímavé informace o vývoji města Krnova. Prohlédli si historické fotografie. Viděli tak různé části města a významné stavby v minulosti i současné podobě. Uvědomovali si, jaké změny ve městě nastaly. Nezapomnělo se také na osobnosti Krnova, které naše město obohatily ať už o významné budovy nebo o umělecká díla.
Na konci besedy na žáky čekal testík, ve kterém měli podle nafocených detailů z Krnova poznat, kde se daný objekt nachází.
Žákům se netradiční hodina velmi líbila.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776801.jpg