Třída 7. B se vydala vlakem do jeskyní na Pomezí, poté delší procházkou lesem dorazila do Lesního baru, opekla špekáčky a přesunula se do Faunaparku v Lipové Lázni. Počasí nám přálo a výlet si žáci užili.