Uvodka.png

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN NA 1. STUPNI ZŠ Žižkova

Název: Modernizace odborných učeben na 1. stupni ZŠ Žižkova
Poskytovatel dotace: MMR ČR, EU
Název dotačního programu: Integrovaný regionální operační program

Cíl: Projekt se snaží prostřednictvím souboru plánovaných aktivit, které povedou ke zvýšení kvality výuky v oblasti klíčových kompetencí žáků a které také vedou k sociální inkluzi osob z cílové skupiny, vyprodukovat mladé, vzdělané a ambiciózní žáky, kteří budou mít dostatečné kvality pro další uplatnění se na trhu práce. Dané klíčové kompetence jsou vázány na oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda.
Žadatel: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace
Termín realizace: 1. 5. 2021 – 30. 9. 2021
Dotace: 1 542 396 Kč 

 

 


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776821.jpg