Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2022/2023

         Školní družina sídlí v budově školní jídelny naproti zdravotnického zařízení. V prvním patře se nachází šest oddělení, které vedou vychovatelky: Veronika Juříčková 1. oddělení, Jana Glösslová 2. oddělení, Alena Schoberová, DiS. 3. oddělení, Lucie Vychodilová 4. oddělení, Zuzana Dědicová 5. oddělení a Ivana Pavlacká 6. oddělení.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 07:40 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky.
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Kreativčata

Úterý

druzina_turistika.png
Zvídálek

Středa

druzina_tvoreni.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 3.- 5. tříd

Čtvrtek

druzina_deskovehry.png
Deskové hry
 

Pátek

druzina_micovehry.png
Míčové hry pro žáky 3. - 5. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 1. - 2. tříd
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

Do naší školní družiny jsme po roce opět pozvali sférické kino, které nabízí naučné a vzdělávací filmy. Programy byly vytvořeny profesionálními společnostmi a na jejich tvorbě se podílí také psychologové, vědci a inženýři. Snažíme se tak podpořit zájem dětí o svět kolem nás. Tentokrát jsme zhlédli film „ Jak se stát kosmonautem?" Dozvěděli jsme se např.: 

Jakou přípravou musí člověk projít, nežli se stane astronautem?

K jakým změnám dochází uvnitř lidského těla ve vesmíru?

Také jsme se podívali zblízka na mezinárodní vesmírnou stanici a zjistili jsme, jaká nebezpečí čekají na člověka v otevřeném vesmíru.

Dětem se představení moc líbilo.

Kolektiv vychovatelek 

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se konala celodružinová hra „šipkovaná", která byla na téma Den Země. Aktivity byly zaměřeny na poznání naší planety a rozvíjení povědomí o ochraně životního prostředí. Kartičky s úkoly byly rozmístěny do areálu kolem školy a na hřiště.
Po splnění všech úkolů čekal na děti sladký poklad.

Galerie

Paní vychovatelce Zuzce z 5. oddělení zůstalo z předchozího vyrábění spoustu barevného písku. Vzali jsme si tedy prázdné lahvičky, do kterých jsme začali sypat různé vrstvy písku a vytvořili krásné dekorace. Práce nás tak bavila, že nám málem chyběl písek i lahve na výrobu. wink

Dětem z 2.A  a z 2.C se práce moc povedla. 

Galerie

Strana 3 z 94


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776832.jpg