Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2022/2023

         Školní družina sídlí v budově školní jídelny naproti zdravotnického zařízení. V prvním patře se nachází šest oddělení, které vedou vychovatelky: Veronika Juříčková 1. oddělení, Jana Glösslová 2. oddělení, Alena Schoberová, DiS. 3. oddělení, Lucie Vychodilová 4. oddělení, Zuzana Dědicová 5. oddělení a Ivana Pavlacká 6. oddělení.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 07:40 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky.
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Kreativčata

Úterý

druzina_turistika.png
Zvídálek

Středa

druzina_tvoreni.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 3.- 5. tříd

Čtvrtek

druzina_deskovehry.png
Deskové hry
 

Pátek

druzina_micovehry.png
Míčové hry pro žáky 3. - 5. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 1. - 2. tříd
ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

V únoru jsme se se školní družinou, jako každoročně, zúčastnili masopustního průvodu.

Průvod vedla kapela Krnovanka od bývalého pivovaru přes Smetanovy sady až po Hlavní náměstí. Zde děti dostaly sladkou odměnu - koblihu. Masopust se vydařil, počasí nám přálo. 
 
Kolektiv vychovatelek

Dne 26. 1. se uskutečnil ve školní družině karneval. Děti plnily různé úkoly, které jim nachystaly praktikantky z pedagogické školy. Soutěže - například skoky v gumákách okolo rybníka, které strážil vodník, motání bonbónů na provázku, skákání do rytmu podle předlohy, chytání jitrnic. Na konci každé soutěže dostaly děti sladkou odměnu. Po splnění všech úkolů bylo nachystáno překvapení - diskotéka s tanečními soutěžemi o hodnotné ceny. Toto odpoledne se dětem moc líbilo.       

Vychovatelka Veronika Juříčková        
 

Hned první týden jsme dělali novoroční ohňostroj, na vyškrabávací duhové papíry.

Jako další zajímavou techniku jsme měli třpytivé malování. Přidali se k nám i děti z jiných oddělení. Každý obrázek obsahuje místa vhodná na dozdobení třpytivými papírky, které mají různé druhy lesku. Tvořením si děti dopřejí chvilku odpočinku a kreativně se vydovádějí.

Tyto různé zajímavé techniky děti moc baví a tvoří velmi rády. 

Galerie

Strana 5 z 94


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776865.jpg