Uvodka.png

Ve čtvrtek 18.9. se žáci ze třídy 2.A v rámci projektu Lesní pedagogika učili  o lese, zvířátkách a o rostlinách v přírodě. Autobus je  dovezl na parkoviště pod Ježníkem a odtud se za poznáním vydali po naučné stezce na Mohylu. Zábavné úkoly, zajímavosti z přírody a hry si pro děti připravila lesní pedagožka paní Blanka Drahotušská z lesního závodu Město Albrechtice. Cestou si druháčci  hledali svůj strom, poznávali stromy a rostliny, poslouchali zvuky lesa, seznámili se s ochranou lesa a se škůdcem stromů. Odvahu a zručnost vyžadovalo zdolání  lanového  labyrintu . Na závěr se děti přeměnily na mravenečky  při předávání mravenčí pošty. Za svoje dovednosti a znalosti děti dostaly pěkné dárečky .Výuka v přírodě se všem moc líbila.
Zapsala Mgr. Hana Macečková

Ve středu 17. 9. 2014 jsme pozvali k nám do školy společnost Seiferos, která uskutečnila přednášku spojenou s letovou produkcí dravých ptáků. Programu se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně. Celá akce měla tři fáze. Nejprve proběhla poutavá přednáška o životě každého druhu. Pak přišel čas na dotazy žáků a přezkoušení, kdy byli ti nejpohotovější odměněni dárky. Na závěr následovala nejžádanějsí část - letová produkce, imitace lovu. Program se všem velmi líbil, proto jsme se domluvili, že akci opět zopakujeme za tři roky - 21. 9. 2017.

V pondělí 15. září zavítali na naše školní hřiště dva "lesní pedagogové" ing. Zvolánek z Lesů ČR Hradec Králové a Blanka Drahotušská z lesního závodu Město Albrechtice. Připravili pro pět tříd z prvního stupně netradiční hodinu přírodovědy, kdy se žáci seznámili s životem dravých ptáků a na vlastní oči viděli raroha a výra, s kterými se každý mohl i vyfotografovat. Tato praktická hodina nám velmi zpestřila vyučování.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776805.jpg