Uvodka.png

V pondělí  16. prosince 2013 se v učebně anglického jazyka sešlo 23 odvážných žáků z 6. až 9. ročníku, aby porovnali své vědomosti a konverzační schopnosti v angličtině. Odborná porota se shodla na tom, že všichni žáci předvedli vynikající výsledky. Úroveň letošních výkonů na polích výslovnosti, gramatiky, slovní zásoby a estetiky projevu byla velmi vyrovnaná.
 V konverzačním klání  I. kategorie (6. a 7. ročník) se  na prvním místě umístil Martin Schindler z 6.B. Druhé místo obsadila Tamara Anguridisová z 6.A a třetí místo obsadil Jan Benčík z třídy 7.A.


Ve II. kategorii (8. a 9. ročník) se na prvním místě umístil Adam Bobocký z třídy 8.A (v celé soutěži ztratil pouze 1 bod ), druhé místo obsadil Šimon Volný z 8.C  a třetí místo obsadil Denis Polišenský z třídy 9.A.
Do okresního kola, které se bude konat  24. 2. 2014 v SVČ Méďa, postupuje z každého ročníku jeden žák. Jsou to Martin Schindler z 6. ročníku, Jan Benčík ze 7. ročníku, Adam Bobocký z 8. ročníku a Denis Polišenský z 9. ročníku.  Přejeme jim hodně štěstí.
Závěrem bychom chtěli pogratulovat umístěným žákům a ostatním děkujeme za účast.
English Teachers´Team 
(Mgr. Markéta Ecklová, DiS., Jana Polášková, Mgr. et Mgr. Hana Vlčková

Jak už se stalo tradicí, i letos si žáci z hudebních tříd v adventním čase připravili pro své kamarády vystoupení s názvem "Děti dětem". Všech pět hudebních tříd a pěveckých sborů navodilo vánoční atmosféru koledami a pohádkovými písničkami.

Na závěr každého vystoupení všechny děti v hudebně vytvořily velký pěvecký sbor a společně zazpívaly několik vánočních melodií.

V pátek 13.12.2013 žáci 4. a 5. tříd si zahráli přehazovanou. Předvánoční turnaj probíhal v obou našich tělocvičnách.  Chlapci i dívky bojovali mezi sebou v ročnících. Po velmi vyrovnaných zápasech (zejména u dívek pátého ročníku)vyhrála tato družstva.

Chlapci 4. ročníku - třída 4.B, 5. ročníku - 5.A.

Děvčata 4.ročníku - třída 4.A, 5. ročníku - 5.B.

Všem účastníkům sportovního zápolení děkujeme za snahu.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776865.jpg