Uvodka.png

Vážená maminko, vážený tatínku!

 

Naše škola se od poloviny září do poloviny října zúčastní kampaně “Do školy po svých aneb bez mamataxi”. Jedná se o zábavnou a efektivní hru pro základní školy a nižší stupeň gymnázia, kdy se děti dopravují do školy způsobem, který je příznivý pro životní prostředí, bezpečný a zdravý a vede děti i jejich rodiče k tomu, aby cestovali tzv. udržitelně. Co to znamená? Chůze, jízda na kole, cestování veřejnou dopravou nebo spolujízda pro cesty do školy. Všechno, jen ne autem až ke škole.

 

PROČ? Hry se přímo účastní děti, ale bez Vašeho zapojení to nebude možné! Dovolte dětem zažít různé způsoby cestování do školy. Potkají nové kamarády, najdou kytku nebo objeví brouka. Naučí se zodpovědnosti a samostatnosti. Zároveň bude bez aut prostředí v okolí škol bezpečnější a zdravější.

 

JAK? Nevozte své děti do školy autem. Nechte je jít pěšky nebo jet autobusem. Za každou takovou “udržitelnou” cestu získá Vaše dítě pro svou třídu body. A čím více bodů, tím blíž k vítězství. Ty nejlepší třídy pak budou odměněny – vyrazí na aktivní výlet plný pohybu a zábavy. A Vy jim k výhře pomůžete tím, že jim umožníte dopravovat se samostatně, PO SVÝCH.

 

KDY? Samotná soutěž, tzn. zaznamenávání cest a porovnávání jednotlivých tříd, bude probíhat od 16. září do 13. října 2021. Cílem kampaně je ale v tomto způsobu dopravy do školy i ze školy pokračovat, zvyknout si dopravovat se do školy sám nebo s kamarády a udělat si tak cesty do školy hezčí. Během takovýchto cest může Vaše dítě ledasco zažít, neochuďte jej o tyto zážitky.

 

Není důvod do toho nejít – po svých !!!

                             

Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let a naše škola se již poněkolikáté do této celorepublikové akce zapojuje. Počasí nám přálo a tak jsme si užili příjemné dopoledne. Trasa pro žáky 1. stupně byla dlouhá cca 500 metrů, pro 2. stupeň pak cca 1 km. Nejrychlejší běžci obdrželi medaile, které jim předával předseda Spolku rodičů a přátel školy Ing. Hynek Hájek, a drobné věcné odměny. Ostatní získali na památku papírové medaile a malou sladkost. 

Galerie

Ve středu 8. září byla na našem školním hřišti slavnostně uvedena sestava workoutových prvků. Vybudována byla díky školnímu participativnímu rozpočtu - ten nabídl žákům 25 000 korun na projekt, který sami vymyslí a jenž povede ke zlepšení prostředí ve škole nebo jejím blízkém okolí. Ze tří podaných návrhů nakonec zvítězilo workoutové hřiště. Jelikož tento vítězný projekt byl nakonec mnohem nákladnější, poskytl zbývající finance Spolek rodičů a přátel školy.

Workoutovou sestavu mohou využívat nejen žáci školy, ale i veřejnost, pro kterou je za příznivého počasí školní hřiště otevřeno ve všední dny od 14 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 19 hodin.

Strana 15 z 171


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776876.jpg