Uvodka.png

V pocovidovém školním roce jsme dosáhli výborných výsledků v jarních meziškolních soutěžích. Umístění jsou výzvou, neboť obhájit nebo zlepšit výsledky bude v příštím roce velmi obtížné !!!!!

Volejbal (okres) :

        2. místo (chlapci) - Doboš, Dřímal, Hartmann, Kocaba, Krenželok, Mohyla, Novák, Šorma,                                                    Zachoval, Zbedina, Žerava

        4. místo (dívky) - Hanesová, Kulhanová, Malíková, Pečová, Seyfriedová, Stanovská,                                                         Šimečková, Žitníková 

OVOV (kraj) :

        2. místo (2011) - Amy Marčanová

        3. místo (2008) - Jan Barčák

        5. místo (2007) - Julie Žitníková

Wolfram (okres) :

        1. místo - Straškrabová, Barčák, Haničák, Klement

Minikopaná (okres) :

        4. místo (chlapci ) - Doboš, Hartmann, Kocaba, Kotlár, Novák, Oláh, Šír, Šorma, Wenda, Zbedina

Všem dětem děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Galerie

Po třech letech končí projekt Společný rozvoj inkluze v Krnově, jehož cílem bylo především poskytnout žákům bezplatné doučování. Za celou dobu trvání projektu prošlo doučováním na škole 157 žáků. Dalších 34 našich dětí se doučovalo v neziskových organizacích – Eurotopii, Slezské diakonii a Armádě spásy. K tomu 26 žáků navštěvovalo bezplatně odpolední kroužek se sportovním zaměřením.

Děkujeme všem pedagogům, kteří se do projektu zapojili.

Školní speciální pedagog Lenka Smělíková

1. června si žáci devátých tříd přichystali pro děti z 1. stupně Den dětí v pirátském duchu.

Každá třída musela projít různými stanovišti, splnit zadané úkoly a získat u pirátů dílek mapy. Na stanovištích děti například skákaly v pytli, házely míčky do žraločí hlavy, naučily se vázat uzly, sestavovaly obrázek plachetnice (byla dokonce přivezena v originále a dětem představena). Po sestavení celého obrázku, dostaly kousek perníku, který jim starší spolužáci napekli. Poté vyhledaly své určené piráty a ti jim pomohli nalézt ukrytý poklad.

Galerie

Strana 9 z 194


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776876.jpg