Uvodka.png

Fyzikální exkurze Dlouhé stráně

V úterý, 4. 10. 2022, se vydali nadějní fyzikové ze tříd 8. A, 8. B a 9. B na exkurzi na vodní přečerpávací elektrárnu skupiny ČEZ Dlouhé stráně. V průběhu exkurze jsme navštívili nejprve srdce elektrárny - kavernu se dvěma Francisovými turbínami. Celkový instalovaný výkon elektrárny je 2 x 325 MW. Výškový rozdíl mezi horní a dolní nádrží je téměř 511 metrů, což je výjimečné. Okolo horní nádrže jsme si udělali vycházku, při které jsme mohli obdivovat (chvílemi mizející) výhledy na Praděd a ostatní jesenické kopce. Z hlediska bezpečnosti je zajímavé, že elektrárna má od roku 2019 certifikaci black-start pro případ rozsáhlého výpadku elektřiny v republice. Na řadu žáků udělala tato největší vodní elektrárna v ČR opravdu dojem. Děkujeme za bezpečnou a bezplatnou autobusovou dopravu na místo a zpět panu Pavlu Kalinowskému.
Ing. Michal Brunclík a Mgr. Zdeněk Obruča, vyučující fyziky 

Galerie


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776876.jpg