Uvodka.png

Školní kolo olympiády v jazyce anglickém

Začátkem prosince proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí celkem 26 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii spolu soutěžili žáci 6. a 7. ročníků a v druhé kategorii soutěžili žáci 8. a 9. ročníků.

V písemné části žáci vyplňovali gramatický a poslechový test. V mluvené části byla hodnocena zejména plynulost projevu, rozmanitost a pestrost slovní zásoby a také schopnost využívat gramatické jevy v samotném mluveném projevu.

V 1. kategorii se na 3. místě umístil Jonáš Golláň (6. A), 2. místo obsadil Zdeněk Tejček (7. A) a na 1. místě se umístil Adam Kupka (7. A).

Ve 2. kategorii se na 3. místě umístil Matyáš Novák (9. A), 2. místo obsadila Barbora Kulhanová (9. B) a na 1. místě se umístil Tobiáš Bartek (9. B).

V okresním kole nás budou reprezentovat: ADAM KUPKA a TOBIÁŠ BARTEK.

Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další ročníky soutěže!

                                                                                                    Za kabinet anglického jazyka

                                                                                                    Mgr. Markéta Ecklová, DiS.

Galerie


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776832.jpg