Nové pomůcky do matematiky

Vytisknout
Zobrazení: 121

Tým učitelů matematiky děkuje Spolku rodičů při Základní škole Žižkova 3 za finanční dar na zakoupení matematických pomůcek pro děti. Tyto pomůcky se využívají v hodinách matematiky souběžně s vytvářením a osvojováním matematických pojmů,  k rozvoji názornosti, představivosti a logického myšlení. Pro pochopení a procvičování konkrétnějších představ vnímáme při výuce názornost jako velmi důležitou a to pro kohokoliv bez rozdílu věku.
                                                                                   Za vyučující matematiky, Jana Švédová