Uvodka.png

Doučování žáků

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky.

V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. 12. 2021.

Dále je naše škola stále zapojena do projektu Společný rozvoj inkluze v Krnově. V rámci tohoto projektu se rovněž mohou žáci doučovat. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi Eurotopia, Slezská diakonie a Armáda spásy Krnov, které také zajišťují individuální pomoc žákům.

Zájemci o bezplatné doučování se přihlásí prostřednictvím třídního učitele nebo mohou kontaktovat školní speciální pedagožku, tel. 737 791 10


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776805.jpg