Uvodka.png

Slavnostní otevření workoutového hřiště

Ve středu 8. září byla na našem školním hřišti slavnostně uvedena sestava workoutových prvků. Vybudována byla díky školnímu participativnímu rozpočtu - ten nabídl žákům 25 000 korun na projekt, který sami vymyslí a jenž povede ke zlepšení prostředí ve škole nebo jejím blízkém okolí. Ze tří podaných návrhů nakonec zvítězilo workoutové hřiště. Jelikož tento vítězný projekt byl nakonec mnohem nákladnější, poskytl zbývající finance Spolek rodičů a přátel školy.

Workoutovou sestavu mohou využívat nejen žáci školy, ale i veřejnost, pro kterou je za příznivého počasí školní hřiště otevřeno ve všední dny od 14 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 19 hodin.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776869.jpg