Uvodka.png

Dravci u nás ve škole

Ve středu 17. 9. 2014 jsme pozvali k nám do školy společnost Seiferos, která uskutečnila přednášku spojenou s letovou produkcí dravých ptáků. Programu se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně. Celá akce měla tři fáze. Nejprve proběhla poutavá přednáška o životě každého druhu. Pak přišel čas na dotazy žáků a přezkoušení, kdy byli ti nejpohotovější odměněni dárky. Na závěr následovala nejžádanějsí část - letová produkce, imitace lovu. Program se všem velmi líbil, proto jsme se domluvili, že akci opět zopakujeme za tři roky - 21. 9. 2017.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776869.jpg