Uvodka.png

Olympiáda z jazyka anglického

Stejně jako v minulých letech, i letos proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zájem o olympiádu byl velký a celkem se zúčastnilo 35 žáků napříč ročníky.

Olympiáda probíhala ve dvou kategoriích: v první kategorii soutěžili žáci 6. a 7. ročníků a ve druhé kategorii žáci 8. a 9. ročníků. Soutěžilo se ve správném používání gramatiky, v poslechu, v mluvení na vylosované téma, popisu obrázku a schopnosti pohotově vyřešit problémovou situaci.

V kategorii 6. a 7. ročníků se na 1. místě umístila Anna Paterová z 6. B, na děleném 2. místě se umístila Ellen Vychodilová a Alfréd Sluka, oba rovněž ze třídy 6. B, a na 3. místě se umístil Hynek Sedlmayer ze třídy 6. A. V kategorii 8. a 9. ročníků se na 1. místě umístila Hana Kolbasová z 9. A, na 2. místě se umístila Lucie Šťastná z 9. B a na 3. místě Laura Palcrová z 9. B.

Vítězové obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Všem zúčastněným děkujeme za účast a gratulujeme ke skvělým výkonům. Příští rok se budeme opět těšit.

Za kabinet AJ
Mgr. Markéta Ecklová, DiS.

Galerie


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776865.jpg