Uvodka.png
V listopadu měli možnost žáci osmých ročníků naší školy navštívit Střední zdravotnickou školu v Krnově. Studenti 2. ročníku se svými učiteli pro ně nachystali zajímavá stanoviště, na kterých si mohli vyzkoušet transport zraněného, resuscitaci, ošetření zraněného, zástavu krvácení a dozvěděli se různé zajímavosti o lidském těle. Na konci praxe si žáci své znalosti ověřili malým testem první pomoci. Během exkurze si také mohli prohlédnout interiér školy a ptát se na otázky ohledně studia na této škole. Největším přínosem ale byla možnost vyzkoušet si 1. pomoc v praxi.
Mgr. Martina Šlachtová

Děti z 1. B už poznají několik písmen, čtou slabiky, slova i krátké věty. Dostaly proto Slabikáře. K jejich získání však musely splnit několik úkolů a najít klíče od komnat, protože Slabikáře byly ukryty ve Čtenářském království. Sám pan král jim pak Slabikáře předal a pasoval je na rytíře a rytířky čtenářského řádu.

Galerie                  Slib čtenáře               Písnička  

V letošním roce se základního kola této tradiční matematické soutěže zúčastnilo přes 70 žáků z druhého stupně naší školy. Na každého z nich čekalo patnáct slovních úloh, kterými autoři zadání prověřili matematické dovednosti soutěžících. Mezi nejlepší řešitele se zařadili tito žáci:

6. ročník: Kročilová, Sluka, Zeman
7. ročník: Rašková, Golláňová, Vinklerová
8. ročník: Bedri, Mrkvanová, Stuchlíková
9. ročník: Kaňok, Svozil, Tkáč

Jakub Bedri a Mariana Mrkvanová zároveň splnili limit pro postup do okresního kola, které se uskuteční 23. listopadu. Přejeme jim hodně štěstí!

Strana 1 z 203


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776821.jpg