Uvodka.png

6. 1. na Tři krále do naší školy chodí na návštěvu děti z MŠ Žižkova převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara. Žáci z prvního stupně od rána netrpělivě vyhlíželi své kamarády a paní učitelky ze školky. 

Vzhledem ke covidové situaci školáčci zazpívali a zamávali svým kamarádům pod okny školy. Dětem ve třídách se vystoupení malých školáčků moc líbilo.

Paním učitelkám a zpěváčkům ze školky děkujeme za zpestření výuky a za pěkné dárečky. 

Galerie

Začátkem prosince proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí celkem 26 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii spolu soutěžili žáci 6. a 7. ročníků a v druhé kategorii soutěžili žáci 8. a 9. ročníků.

V písemné části žáci vyplňovali gramatický a poslechový test. V mluvené části byla hodnocena zejména plynulost projevu, rozmanitost a pestrost slovní zásoby a také schopnost využívat gramatické jevy v samotném mluveném projevu.

V 1. kategorii se na 3. místě umístil Jonáš Golláň (6. A), 2. místo obsadil Zdeněk Tejček (7. A) a na 1. místě se umístil Adam Kupka (7. A).

Ve 2. kategorii se na 3. místě umístil Matyáš Novák (9. A), 2. místo obsadila Barbora Kulhanová (9. B) a na 1. místě se umístil Tobiáš Bartek (9. B).

V okresním kole nás budou reprezentovat: ADAM KUPKA a TOBIÁŠ BARTEK.

Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další ročníky soutěže!

                                                                                                    Za kabinet anglického jazyka

                                                                                                    Mgr. Markéta Ecklová, DiS.

Galerie

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se v SVČ Krnov odehrál okresní přebor školních družstev v šachu. Naši školu reprezentoval tým 1. a 2. stupně. V konkurenci  týmů víceletých gymnázií a 2. stupně obsadili žáci 6. - 9. tříd ZŠ Žižkova 5. místo. Tým 1. - 5. tříd se umístil na nádherném 1. místě a vybojoval si tak postup do krajského kola. Všem hráčům blahopřejeme k pěknému výsledku a budeme držet palce v krajském kole.  
Školu reprezentovali tito borci:
1. stupeň: Alena Kadlecová 3. A, Jana  Šlachtová 3. B, Filip Strnad 5. B, Adam Strnad 5. B, Jan Zeman 5. B, Tomáš Hein 2. B 
2. stupeň: Jaroslav Kadlec 6. A, Sarah Kubelová 7 .B, Patrik Doboš 9 .A, Matyáš Novák 9. A, Simon Zachoval 9. A
                                                                                                      Mgr. Martina Šlachtová

Strana 1 z 171


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776842.jpg