Školní parlament je partnerem vedení školy zejména v otázkách:

  • organizace školních a mimoškolních akcí
  • prostředí školy
  • zlepšování vztahů a komunikace mezi žáky všech věkových kategorií
Školní parlament je tvořen ze zástupců 4. - 9. tříd, kteří jsou voleni svými spolužáky vždy na začátku školního roku. Zvolení zástupci se pravidelně účastní všech jednání ŠP. Jejich povinností je informovat své spolužáky o projednávaných problémech.
Stálým a vedoucím členem je pedagogický pracovník určený ŘŠ. Na naší škole je to Mgr. Silvie Kotasová. Svolává a vede řádné schůzky ŠP a zajišťuje organizaci různých akcí pořádaných parlamentem.

Zástupci parlamentu 2023/2024

4.A Nečekalová Veronika Růžičková Liliana
4.B Kittnerová Nikola Kolárik Kristián
5.A Hanzelová Elena Urbánková Klára
5.B Pastyříková Kristýna Dzimbaniková Barbora
6.A Holubová Alice Stružková Ellen
6.B Kaniaková Kristýna Kiziridu Iliana
6.C Fialová Alena Vítovcová Karolína
7.A Anders Dominik Latýn Ondřej
7.B Masný Vojtěch Sluka Alfréd
8.A Šormová Kateřina Šťastná Anna
8.B Ostarek Michal Vinklerová Anna
9.A Bedri Jakub Kaniak Michal
9.B Mužíková Anna Vlčková EVa
     

 

 


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776809.jpg