Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Výchovným poradcem je Mgr. Hana Kalábová -  kontakt: 730 585 956

Den profesí - Masarykova střední škola zemědělská v Opavě

Dne 4.11.2016  naši žáci navštívili  Masarykovu střední školu v Opavě, která pro ně  měla připravený zajímavý program. Kromě nabídky studijních a učebních oborů, které žákům představil ředitel školy, mohli žáci vyhrát upomínkové předměty s logem školy za správně odpovězeny otázky týkajících se studia na této škole. Naši žáci 9. ročníku si prohlédli budovu školy, učebnu biologie a chemickou laboratoř. V odborných učebnách se jim věnovali studenti této školy pod dohledem vyučujících.  V chemické laboratoři si mohli vyzkoušet jednoduché chemické pokusy, které byly velmi zajímavé.

Žáci mohli vidět nově zrekonstruovaný skleník, pěstování sazenic, ochutnávku jablek ze školního sadu a expozici hornin.  Největší zážitek měli z projížďky na nových traktorech. Pod dohledem vyučujícího si mohli vyzkoušet řízení tohoto vozidla.

Zajímavá byla i prohlídka školního statku, kde byli k vidění koně, králíci, ovce, kozy, slepice, kačeny, husy i kočky. Odvážným byla nabídnuta i projížďka na koni.

Tento den, plný zajímavosti, zpestřila i malá svačina, kterou škola připravila pro naše žáky.

Zda byla návštěva Masarykovy SŠ v Opavě úspěšná, poznáme podle počtu odevzdaných přihlášek. Už teď ale víme, že se jim tato střední škola a připravený program návštěvy, který zachycují i fotografie, líbily.

Mgr. Hana Kalábová

výchovná poradkyně

P_20161104_091424
P_20161104_094159
P_20161104_103144
P_20161104_103327
P_20161104_104050
P_20161104_104112
P_20161104_104136
P_20161104_112111
1/8 
start stop bwd fwd

Informace o akcích spojené s volbou povolání

Info o akcích spojené s volbou povolání

Vážení rodiče, jako každý rok se škola snaží pomoci vám a vašim dětem při výběru povolání.  I v tomto školním roce proběhnou dvě informativní třídní schůzky k volbě povolání, dny profesí na různých středních školách a také návštěvy středních škol na naší škole. 

První informativní třídní schůzka se konala 19.9. 2017, na které byly předány informace o přihláškách, zápisových lístcích, výběru škol ap.

Druhá třídní schůzka se uskutečnila  21.11.2017 v 16 hod.  Na tuto schůzku se dostavili zástupci středních škol z Bruntálu, Krnova, Rýmařova, ale i z Opavy. Vy i vaše děti jste měli možnost klást otázky zástupcům středních škol a dozvědět se vše co potřebujete. 

Dne 16.11. 2017 se uskutečnil ARTIFEX  2017- veletrh řemesel a (většinou) technických oborů, který mohli vycházející žáci navštívit. Jeli jsme na něj autobusem do Bruntálu. 

Další akce:

15.10.2017 – Den profesí na Střední škole průmyslové v Krnově

3.11.2017 – prezentace Střední průmyslové školy stavební v Opavě

15.11.2017 – prezentace SOŠ lesnická a strojírenská ve Štenberku

24.11. 2017- prezentace SŠP Krnov- obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva

6.12. 2017- Den profesí na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě

4.1.2018 - Den profesí na Střední škole hotelnictví a služeb v Opavě

14.1.2018 – předána vzdělávací mapa okresní hospodářské komory Bruntál 2017

Na naší školu přišli prezentovat žáci v doprovodu svého učitele Střední odbornou školu dopravy a cestovního ruchu v Krnově (24.10.2017) a Soukromou střední školu podnikatelskou v Opavě. (31.10.2017)

 

S pozdravem

Mgr. Hana Kalábová
výchovná poradkyně

 

 

Den profesí – SŠP v Krnově

Také v letošním školním roce se krnovské střední školy snaží seznámit vycházející žáky se svými studijními  či učebními obory. Využívají k tomu nejčastěji tzv. Dnů otevřených dveří, které navštěvují jednotliví zájemci a jejich rodiče. Také připravují programy s prezentací oborů pro celé třídy.

Dne 21.10.2016  naši žáci navštívili  Střední školu průmyslovou v Krnově na Soukenické ulici, která pro ně opět měla připraven zajímavý program. Kromě nabídky studijních a učebních oborů, které žákům představili vyučující této školy, prezentovali studenti i své školní aktivity. Naši žáci 9. ročníku si prohlédli výtvarné práce žáků SŠP vystavované na chodbách školy, dívky zhlédly zajímavé a mnohdy i originální výrobky studentek 4. ročníku oboru umělecko-řemeslné zpracování textilu. Naše děvčata si vyzkoušela pod dohledem vyučujících odborného výcviku vyrobit malý výrobek.  Chlapci zůstali v dílnách, v truhlářské pro budoucí truhláře  a strojařské pro praktický výcvik oboru obráběč kovů, kde si prohlédli jejich vybavení. Zaujaly je CNC stroje na obrábění dřeva a kovu, sledovali obsluhu základních druhů obráběcích strojů – soustruhů, frézek, brusek, vrtaček i vyvrtávaček. Součástí návštěvního dne ve SŠP v Krnově byla i prohlídka školy, odborných učeben, tělocvičny…

Zda byla návštěva SŠP v Krnově úspěšná, poznáme podle počtu odevzdaných přihlášek. 

Mgr. Hana Kalábová

výchovná poradkyně

 

Informační zdroje pro volbu povolání

Rok co rok se žáci posledního ročníku ZŠ rozhodují o svém dalším životě. Vybírají si vhodná povolání, podávají přihlášky na střední školy. Aby jim volba povolání byla usnadněna, mohou využívat:

1. Webové stránky jednotlivých středních škol

2. Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří;

3. Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných předmětů...);

4. Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (paní ondrášková, telefonní číslo 950106481);

5. Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ ( po telefonické nebo emailové domluvě );

6. Informační brožurky a letáky o SŠ, 

7. Prezentační výstavy škol v Moravskoslezském kraji