Výchovný poradce koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků s potřebou podpůrných opatření (SVP). Spolupracuje na řešení výukových a výchovných problémů. Zprostředkovává zejména informace spojené s volbou povolání a podáváním přihlášek na střední školy.
Švédová výchovný poradce.png
Mgr. Jana Švédová
svedova@zs4krnov.cz
tel.:730 585 956

Konzultační hodiny: úterý 14:00-15:30

Konzultace mimo uvedený čas po předešlé domluvě.

  • spolupráce se školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, školním psychologem a s pedagogickými pracovníky školy
  • poskytnutí individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům
  • řešení problémových situací ve škole a problémů spojených se školní docházkou
  • zajištění poradenské činnosti pro volbu povolání – kariérové poradenství (spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.)
  • spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie)
  • spolupráce při diagnostice speciálně vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupráce s dalšími organizacemi (PPP, SPC, SVP, ÚP aj.)

V úterý 30. května navštívila větší skupina žáků osmých tříd Společnost JOB AIR Technic a.s. v Mošnově. Tato společnost je střediskem údržby letadel. Měli jsme možnost projít servisním střediskem, které je považováno za jedno z největších hangárů pro údržbu letadel ve střední Evropě. Náš průvodce nás seznámil s pracovními pozicemi a obohatil nás o zajímavé informace z oblasti údržby letadel. V dílnách jsme se podívali do letadla, ve kterém právě probíhala oprava celého interiéru. 

Galerie

Ve středu 3. 5. se zúčastnili žáci 8. ročníků naší školy Trhu pracovních příležitostí na SOU stavební v Opavě. Bylo jim představeno několik učebních a maturitních oborů. Chlapci si vyzkoušeli praktické dovednosti v oborech Instalatér, Truhlář, Elektrikář, Zedník a Klempíř, kde si vyráběli různé výrobky či stavěli zeď z cihel.
Exkurze se všem velmi líbila a někteří žáci se určitě zapíší ke studiu na této škole.

Galerie

Strana 3 z 17

Informace k příjímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

- ustanovení § 59 - § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Články Výchovný a kariérový poradce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776805.jpg