Má Vaše dítě obtíže ve škole? Neváhejte kontaktovat školního speciálního pedagoga.
Lenka Smělíková speciální pedagog.png
Mgr. Lenka Smělíková
smelikova@zs4krnov.cz
tel.:737 791 106

Konzultační hodiny: 

   pondělí 7:30-11:30, 13:00-14:00
   úterý 7:30-8:30, 13:30-15:30
   čtvrtek 7:30-10:00
   pátek 7:30-10:00 

Jiný termín možno dohodnout telefonicky nebo emailem.

 • Poskytuje poradenství rodičům při výukových a výchovných obtížích dítěte
 • Poskytuje metodickou pomoc rodičům v oblasti školní problematiky
 • Poskytuje poradenství rodičům dětí se zdravotními obtížemi ještě před nástupem dítěte do ZŠ (možno kontaktovat před zápisem do 1. ročníku)
 • Vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) a zajišťuje jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Připravuje podmínky pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • Provádí krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem, které vyžaduje speciálně pedagogickou péči
 • Na žádost vyučujících provádí náslechy v hodinách, navrhuje další postup při práci s žákem s SVP
 • Vede předměty speciálně pedagogické péče
 • Podílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • Vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření
 • Pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro integraci žáků s SVP
 • Zajišťuje speciální pomůcky, didaktické materiály, úpravu školního prostředí pro žáky s SVP
 • Spolupracuje s vyučujícími a rodiči žáků s SVP
 • Spolupracuje s pracovníky školních poradenských pracovišť a jiných odborných pracovišť
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků s SVP ve škole
 • Metodicky vede a koordinuje práci asistentů pedagoga ve škole
 • Poskytuje metodickou podporu vyučujícím při práci s žáky s SVP, individuální konzultace s pedagogickými pracovníky
 • Zajišťuje spolupráci se školním logopedem
 • Koordinuje vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Středeční dopoledne strávily některé z dětí ve školní kuchyňce, kde si napříč ročníky mohly připravit něco dobrého ke svačince. Všem se dařilo a po celou dobu panovala dobrá nálada.

Galerie

Naše škola respektuje individuální potřeby žáků. Poskytujeme podporu 68 žákům, kterým školní poradenské zařízení nebo školní poradenské pracoviště stanovilo podporu 1. až 4. stupně.
13 žáků se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu. 23 žáků navštěvuje předmět speciálně pedagogické péče, který probíhá individuálně nebo v malých skupinkách. V těchto hodinách pracují děti se školní speciální pedagožkou nebo dalšími třemi speciálními pedagogy.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776809.jpg