Školní metodik prevence se ve škole věnuje problematice RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ, ke kterému patří například: agrese, šikana, vandalismus, intolerance, záškoláctví, závislostní chování, užívání návykových látek, rizikové sporty, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování apod.
Vlčková metodik prevence.png
Mgr. et Mgr. Hana Vlčková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.:774 406 705

Dokumenty související s prevencí rizikového chování:

Minimální preventivní program

 

                             

Standardní činnosti školního metodika prevence

  • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
  • koordinace a participace na realizaci preventivních aktivit školy
  • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
  • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
  • vedení dokumentace týkající se preventivních aktivit školy
  • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
  • spolupráce se členy školního poradenského pracoviště a s vedením školy
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776869.jpg