Školní  poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 
V naší škole je úplné poradenské pracoviště.
Mgr. Jana Švédová

Mgr. Jana Švédová

výchovný poradce

mob: 730 585 956

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. et Mgr. Hana Vlčková

Mgr. et Mgr. Hana Vlčková

školní metodik prevence

mob: 774 406 705

m: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lenka Smělíková

Mgr. Lenka Smělíková

speciální pedagog

mob: 737 791 106

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA

PhDr. Bc. a Bc. Beáta Koňařík Bakošová, MBA

školní psycholog

mob: +420 736 653 003

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Martykánová, DiS.

Kateřina Martykánová, DiS.

sociální pedagog

mob: 737 725 246

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Škola zajišťuje potřebným žákům individuální péči školního logopeda: Mgr. Yvona Tomanová
Konzultační hodiny každé úterý 14:00 - 15:30
Jiný termín je možné sjednat po telefonické domluvě.
SkoPorPraNapPreTytCil.png

Školní poradenské pracoviště naplňuje především tyto cíle

  • prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
  • kariérové poradenství
  • integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776821.jpg