Uvodka.png

NAŠE NOVÁ ŠKOLA III

Název: Naše nová škola III
Poskytovatel dotace: MŠMT ČR
Název dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání


Cíl: Projekt je zaměřen na personální podporu a podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků.

Žadatel: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace

Termín realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

Dotace: 960 636 Kč

 


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776869.jpg