Uvodka.png

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Rozvíjíme spolupráci
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001571
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2024

Účel dotace: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Doba trvání projektu: 28 měsíců

Celkové způsobilé výdaje: 2 216 082,- Kč     


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776821.jpg