Uvodka.png

Národní plán obnovy

  

Název projektu: Národní plán obnovy  - 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 
a)       na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí  
Výše dotace:  512 000 Kč 

b)      na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti 
Výše dotace: 117 000 Kč 

Doba realizace projektu: rok 2022 

Poskytovatel dotace: EU, MŠMT
 


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776821.jpg