Uvodka.png

Informace o provozu školní družiny v roce 2023/2024

         Školní družina sídlí v budově školní jídelny naproti zdravotnického zařízení. V prvním patře se nachází šest oddělení, které vedou vychovatelky: Veronika Juříčková 1. oddělení, Jana Glösslová 2. oddělení, Alena Schoberová, DiS. a Helena Hájková 3. oddělení, Lucie Vychodilová 4. oddělení, Zuzana Dědicová 5. oddělení, Ivana Pavlacká 6. oddělení a Helena Hájková 7. oddělení.

Školní družina pracuje ve třech etapách

  • 1. etapa

    První etapa od 06:00 do 07:40 hodin, kde dítě může chodit nahodile, bez závazné přihlášky.
  • 2. etapa

    Druhá etapa je od 11:30 do 15:00 hodin, kde děti pracují ve svém oddělení, dle svých plánů pod vedením své vychovatelky. Každé oddělení má svůj specifický časový rozvrh, dle délky vyučování ve škole.
  • 3. etapa

    Třetí etapa je od 15:00 do 16:30 hodin, kde děti aktivně pracují ve zvolených kroužcích školní družiny nebo ve sběrném oddělení vychovatelky, která drží zavírací službu.
Za pobyt ve školní družině se dle zákona platí školné 150,- Kč za měsíc a to úhradou na účet školy, kde každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží u ekonomky školy. 

Nabídka kroužků

Pondělí

druzina_aktivacek.png
Aktiváček
Kreativčata

Úterý

druzina_turistika.png
Zvídálek
Zábavné tvoření pro žáky 3. - 5. tříd

Středa

druzina_tvoreni.png
Sportovní hry pro žáky 1. - 2. tříd
Zábavné tvoření pro žáky 1. - 2. tříd

Čtvrtek

druzina_deskovehry.png
Deskové hry
 

Pátek

druzina_micovehry.png
Sportovní hry pro žáky 3. - 5. tříd

ZS_Zizkova_Krnov_2_500x267.png

Blog družina

Noc v družině

Blížilo se 18:00 hodin. Všude poletovaly balónky se světýlky napuštěné heliem, v herně byla nainstalována pravá diskotéková světýlka a lasery. Vše bylo připraveno na nezapomenutelnou noc pro děti ze školní družiny. Cíl nás vychovatelek byl jasný. Utahat nocležníky, aby co nejdříve zalezly do svých spacáků. Prvním úkolem bylo nachystání postýlek. Po té již začal zábavný program, kdy jsme se všichni vydali hledat poklad do zdejšího lomu. Následovala večeře a řádění na diskotéce s možností využití tetovacího salónu nebo foto koutku. Čekali jsme na úplnou tmu, aby si děti, vybavené baterkou, užily stezku odvahy. Po návratu procházelo dospělé osazenstvo již mírnou krizí. Tak jsme v rámci soutěže o pyžamového krále a královnu vyhlásily promenádu v nočním úboru a děti se chystaly do spacáků nebo na projekci pohádky.  V půl třetí byl konečně v celé budově klid a mohly jsme na chvíli zalehnout i my vychovatelky. Na chvíli, neboť se již před šestou  vařil čaj a chystaly koblížky ke snídani. Družina se probouzela, začínalo se uklízet, balit spacáky a hledat oblečení. Náš cíl bychom zhodnotily jako nesplněný. Ale důležitější bylo nadšení dětí, které si odnášely kupu zážitků.  Touto poslední akcí jsme se  všichni rozloučili se školním rokem 2021/2022. Poděkování patří všem, kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli.  Panu Hanuščákovi za zapůjčení světýlek na diskotéku, paní Kramné a firmě Aston za koblížky ke snídani, paní Helebrandové za sladké odměny, paní Nečekalové za výbornou večeři pro celou třídu 2. A, manželům Kocourkovým a Bolkovým za Jupíky pro všechny a panu Voncovi za štědrý sponzorský dar, díky kterému mohla být noc v družině naprosto kouzelná. Děkujeme, loučíme se a uvidíme se opět v novém školním roce.

 Pěkné prázdniny přejí vychovatelky ŠD

Galerie

Články Družina


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776809.jpg