Uvodka.png
Zápis pro školní rok 2023/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, zveme Vás k zápisu do prvních tříd.

Zápis proběhne: v pondělí 17. 4. a v úterý 18. 4. 2023 v čase 14:00 – 17:00 hodin.

K zápisu se dostaví: děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (k 1. 9. dosáhnou věku 6-ti let) a dále děti, které dostaly v roce 2022 odklad povinné školní docházky.

Rodiče si k zápisu přinesou: občanský průkaz, rodný list dítěte. U zápisu vyplní „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a „Zápisní list“. Oba formuláře si můžete stáhnout níže a přinést je už vyplněné (není nutné, stačí vyplnit na místě).

Dětem se budou věnovat paní učitelky, které s nimi povedou motivační pohovor a zábavnou formou zjistí připravenost dítěte na školu. Přiveďte děti do školy i v případě, že pro ně budete žádat odklad. Děti se seznámí s prostředím školy a vyzkouší si zápis nanečisto.

 

Pokud budete žádat odklad školní docházky, je důležité mít připravené dva povinné doklady:

                      1. doporučení školského poradenského pracoviště (PPP, SPC)

                      2. doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

U zápisu vyplníte „Žádost o odklad povinné školní docházky“. Tento formulář si můžete stáhnout níže a přinést ho už vyplněný (není nutné, stačí vyplnit na místě).

Pokud v den zápisu nebudete mít vyhotoveny potřebné doklady, dodáte je škole do 30. 4. 2023.

 

Výsledky zápisu: budou zveřejněny nejpozději 21. 4. 2023 do 14.00 hodin na webu školy a na úřední desce vedle vstupních dveří. Jména budou nahrazena registračními čísly, která dostanete při zápisu.

Počet tříd: ve školním roce 2023/24 budeme otevírat dvě nebo tři první třídy – podle počtu dětí. Jedna ze tříd bude hudební.

K zápisu se mohou dostavit i žáci z jiných školských obvodů. Zákonní zástupci mají právo se rozhodnout, na kterou školu své dítě zapíší.

Přípravné třídy:  V  současné chvíli probíhají jednaní s Městem Krnov o možnosti otevření přípravné třídy na naší škole. U zápisu se dozvíte bližší informace.

 

Informace ke třídě s rozšířenou výukou hudební výchovy:

     Žáky této třídy by měly být děti, které by chtěly získat širší dovednosti a vědomosti v předmětu hudební výchova, hrát na flétnu, rozvíjet svou hudebnost v dětském pěveckém sboru. V učebních plánech hudební výchovy nejsou vyšší požadavky, ale výuka je dotována vyšším počtem hodin (2 hodiny HV týdně, vše v rámci dopoledního vyučování). Žáci této třídy se v průběhu školního roku zúčastňují veřejných vystoupení a koncertů v rámci školy, města i regionu nebo pěveckých soutěží.

 

                                                                                  Dokumenty ke stažení:

                    


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776876.jpg