Uvodka.png

Jak se stalo již tradicí, i letos se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematicky se tento ročník zaměřil na rod Lucemburků a zejména na život a vládu Karla IV.
     Soutěž proběhla 23. 11. 2015 a zúčastnilo se jí celkem 30 žáků z 8. a 9. ročníků.  Téma žáky a žákyně velmi zaujalo, a tak jsme se v letošním ročníku dočkali rekordu v počtu úspěšných řešitelů. Mezi úspěšné řešitele patří všichni soutěžící, kteří získali 60 % a více  (= 48 bodů a více) z celkového počtu bodů. 17 žáků překonalo tuto hranici, stali se úspěšnými řešiteli a mohli by reprezentovat naši školu v okresním kole DO. Do dalšího kola ale mohou postoupit pouze ti nejlepší. Budou vybráni z vítězů.
     Absolutním vítězem se stala Eliška Plíhalová z 8. B, která získala 62 bodů z celkových 80.
Druhé místo s 60 body získali tři soutěžící, a to:
Petr Balcar z 8. B, Jiří Lowenthal z 9. B,Vendula Labašová z 9. C.
Třetí příčku s 58 body obsadili 2 žáci, a to: Tereza Sedláčková a Filip Kulaša z 8. B.
     Vítězům blahopřejeme. Úspěšným soutěžícím děkujeme za odpovědnou přípravu na soutěž.
Všem zúčastněným přejeme, aby jim láska k historickému poznávání vydržela i nadále .

Za kabinet dějepisu napsala Mgr. Lenka Obručová

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se v Ostravě konalo finále vědomostní soutěže pro žáky 5. tříd Kvarteto. Před měsícem do finále postoupilo i naše družstvo ve složení: Julie Šmídáková, Lukáš Studnička, Matyáš Gerža, Tomáš Holinka a náhradník Vladimír Vávra. Soutěže se zúčastnilo 42 škol a více než 200 dětí ze tří krajů - Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého.

V napínavém finálovém kole se utkalo 8 škol. Soutěžilo se ve vědomostech z nejrůznějších oblastí, ale také ve zručnosti a šikovnosti. Speciální disciplínou byl dabing filmové ukázky, rozhodovala pohotovost, rychlost, schopnost mluvit do mikrofonu.

Prvenství nám uniklo o 1 bod, obsadili jsme však krásné 2. místo. Soutěžící si odneslï hodnotné dary, pro školu jsme přivezli šek v hodnotě 20 000,- Kč.

Soutěž organizovala Základní škola a Gymnázium PORG Ostrava a finále proběhlo v sále Janáčkovy konzervatoře. Celou soutěž snímala Česká televize. Chcete-li vidět rozhovor s našimi soutěžícími v televizi, najděte si na www.ivysilani.cz  Regionální zpravodajství z Ostravy 3. 12. v 18 hodin.

Děkujeme všem soutěžím a jejich rodičům za sponzorské příspěvky na trička. Také děkujeme Elišce Bartošové a Martinu  Šindlerovi za hudební vystoupení na soutěži.

PERFECT DAY – teambuildingový jednodenní pobyt pro žáky 6.ročníku
Dne 17. 9. 2015 se většina žáků a žákyň obou tříd šestého ročníku, tedy 6. A i 6. B, vydala na jednodenní pobyt na sportovní chatu Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova.
Za pedagogického dozoru třídních učitelek a výchovné poradkyně se šesťáci zúčastnili zkrácené a finančně dostupnější verze adaptačního kurzu, který byl symbolickým přechodem žáků z 1. na 2. stupeň základní školy.
Protože se stávající kolektivy nijak výrazně neměnily, zvolili jsme na místě spíše team-buildingovou verzi pobytu. Tajemné slovo „team-building“ pochází z anglických slov „team“ = tým a „building“ = budování a v podstatě v sobě skrývá aktivity, které mají směřovat k tvorbě či rozvoji týmu (třídního kolektivu), jeho budování, stmelování, nastavení produktivní týmové spolupráce.
Šesťáci si podle vlastního uvážení a odvahy vyzkoušeli adrenalinový park – zdolávání vysokých lan, v týmech si zahráli laserovou bojovou hru a formou zážitkových her a aktivit si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak obtížné je účinně spolupracovat, nacházet netradiční řešení problémů, společně překonávat výzvy a plnit úkoly.
Chování a spolupráce týmů určovaly rychlost a množství zvládnutých aktivit, které měly sloužit jako nástroj ke zlepšení vztahů, uvědomění si rolí ve skupině, zefektivnění komunikace atd.
Samotné aktivity jsou pouze nástrojem pro navození určité situace, ve které spolu lidé teprve začnou mluvit o tom, „jak spolu mluví a jak spolu – pracují.“
Nestihli jsme rozhodně všechno, sedmihodinový program zahrnující i pitný režim a oběd byl i tak velmi nabitý. Spolu s pěší cestou z rýmařovského vlakového nádraží do Staré Vsi a odpoledne zase zpět program vyčerpal téměř všechny, včetně pedagogů.
Na třídnických hodinách a během každodenního školního života se teď v rámci neustálé snahy o budování dobrého kolektivu a kamarádských vztahů povídáme o tom, jak se kdo v různých situacích choval a chová, jak by se případně chovat měl, jak spolu mluvíme a komunikujeme, jak přistupujeme k řešení problémů, jaký je kdo osobnostní typ a co to pro něj znamená, jakou má kdo roli v kolektivu…
To, co adaptační pobyt na začátku šestého ročníku nastartoval, byl opravdu jenom začátek dlouhé cesty k vysněnému ideálnímu kolektivu, kterým by se obě šesté třídy na konci povinné školní docházky určitě rády staly… Držme si palce!

Právě přítomno: 41 hostů a žádný člen


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776801.jpg