Uvodka.png

V rámci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově proběhlo na naší škole společné setkání pedagogů, rodičů, žáků a pracovníků neziskové organizace Eurotopia na téma "Kyberšikana". Všichni si vyslechli přednášku pracovnice Eurotopie nejen o kyberšikaně, ale i dalších nástrahách internetu či sociálních sítí. Do debaty se aktivně zapojili také žáci. 

Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se této akce 3. května odpoledne zúčastnili.

Zveme všechny žáky naší školy na výstavu do Flemmichovy vily, která je věnovaná stavebnici MERKUR, se kterou si hrají děti i dospělí už téměř 100 let.

Přímo u nás ve škole si pak můžete vyzkoušet, jak jste zruční a jakou máte fantazii, protože máme zřízenou novou odbornou učebnu pro výuku pracovních činností - učebnu MERKUR. Poprvé si v ní montovali merkurové díly žáci 4. B a všechny to moc bavilo. Vznikly zajímavé výtvory.  Přijďte také!

Poznat školu v noci se rozhodli žáci druhých tříd. Druháčci se sešli v odpoledních hodinách ve svých třídách vybaveni karimatkami, spacáky, zubními kartáčky a dobrůtkami od maminek.

První společnou aktivitou byl zábavně vědomostní závod ve dvojicích. Děti se pohybovaly po ztichlých a opuštěných chodbách a plnily úkoly z učiva druhé třídy. Po vyhlášení výsledků  se děti  posilnily pizzou a v tělocvičně si zahrály vybíjenou. Nejlépe hráli žáci 2.C.

Ve třídách jsme si připravili pelíšky na spaní, vyčistili si zoubky a hurá na poslední aktivitu. Na tu se děti nejvíce těšily, ale současně z ní měly největší obavy. Byla to stezka odvahy po nočních chodbách a šatnách školy. Děti se při svíčkách roztřeseným písmem podepisovaly na třídní pergamen.

Unavení žáčci si poslechli pohádku, zalezli do spacáků a spinkali. Druhý den, po společné snídani a úklidu třídy, čekal druháčky běžný den s učením podle rozvrhu. 

Nocování ve škole bez maminek se dětem moc líbilo a domů odcházely s novými zážitky.


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776869.jpg