Uvodka.png

Bezmála 55 tisíc dětí se rozběhlo na oslavu Olympijského dne při školních bězích v rámci T-Mobile Olympijského běhu 2017. Na různých místech republiky se zapojili žáci z 376 škol.

Naše škola nemohla chybět a zhruba 120 dětí ze všech ročníků se ve středu 21.6. v 10:15 za povzbuzování všech spolužáků vydalo na trať dlouhou zhruba kilometr. Běžci byli v cíli rozděleni do celkem pěti kategorií. Z každé kategorie byli vyhlášení 3 nejlepší chlapci a 3 nejlepší dívky, kteří obdrželi drobné věcné ceny. Všichni závodníci dostali účastnické listy a malou sladkost.

Chtěla bych poděkovat Sdružení rodičů a přátel školy, které finančně přispělo na odměny pro nejlepší běžce. Dále Městské policii, která zajistila v průběhu závodu uzavírku silnice Žižkova a také Technickým službám v Krnově, které posekaly trávník v okolí školy.

Poděkování patří také žákům 9. ročníků, kteří pomohli s organizaci.

Napsala Karolina Bednářová

 

Dům zahraniční spolupráce v Praze ve spolupráci s informační sítí Eurodesk vyhlásil v květnu soutěž s názvem "Hodnota Evropy", do které se přihlásila i naše škola. Cílem soutěže bylo informovat školáky o společenských evropských hodnotách, a to především zábavnou a kreativní formou. Soutěže se zúčasnily třídy 5. B a 9. A. Odborná komise na základě zaslaných výstupů vybrala tento týden tři výherce, mezi které patříme i my!  Všechny děti, které se do projektu zapojily, obdržely odměny.

Jednalo se o celostátní soutěž, proto jde o opravdu veliký úspěch!

Dne 22.6.2017 proběhly na krnovském stadionu atletické závody. Vybraní žáci 1.stupně reprezentovali své třídy v běhu na 50metrů, skoku, hodu a běhu na dlouhou trať. Všichni nominovaní sportovci urputně bojovali o co nejlepší umístění. Medaile jsme těm nejúspěšnějším rozdali a všem sportovcům chceme poděkovat za vzornou reprezentaci svých tříd.

Těšíme se opět za rok na atletický čtyřboj, ale již na našem novém krásném hřišti u školy. A.Rieglová

 


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776805.jpg