Uvodka.png

V úterý 13. února 2018 proběhla školní přehlídka mladých recitátorů, které se zúčastnilo 32 soutěžících z 1. až 5. ročníků. Početné bylo také publikum, které tvořili nejen paní učitelky a spolužáci, ale také rodiče a prarodiče soutěžících.

Soutěž měla velmi dobrou úroveň.

Výsledky: 1. třídy: 1. Ellenka Vychodilová, 2. Terezka Andersová, 3. Eliška Zigmundová a Vaneska Kempná

               2. a 3. třídy: 1. Eliška Herniková, 2. Sáva Smítalová, 3. Laura Lášová a Anička Vinklerová

               4. a 5. třídy: 1. Alice Mičková, 2. Apolena Mítová, 3. Štěpán Sedláček a Ondřej Raška

Do okresního kola postupují žáci: E. Vychodilová, E. Herniková, S. Smítalová, A. Míčková, A. Mítová

Děkujeme všem nadšeným recitátorům za účast v soutěži.

 

Minulý školní rok ukončili dnešní osmáci návštěvou Domova pro seniory v Krnově. Společně se seniory tehdy vytvořili krásné obrazy z čajových sáčků. Zároveň si přislíbili, že takové tvořivé odpoledne nebude poslední. Na započatou mezigenerační spolupráci jsme navázali v pondělí 29. ledna 2018. 

Žáci 8. B se pod vedením paní učitelky Silvie Kotasové vypravili v rámci odpoledního vyučování opět do Domova pro seniory na Rooseveltově ulici. Dvě hodiny výtvarné výchovy tak dostaly další rozměr. Osmáci pomáhali seniorům při výrobě dekorací na plánovaný únorový Vodní bál. K tvořivé aktivitě se přidalo vyprávění, vzpomínání, vzájemné poznávání a potěšení ze společného tvoření. 

Atmosféru i přínos celé akce nejlépe dokumentují vyjádření našich žáků. Zde jsou některá z nich: 

•  „ Ta akce byla super. Pracování s důchodci bylo super, povídali si s námi, pracovali, smáli. Doufám, že tam půjdeme znovu, moc jsem si to užila.“ 

•  „Moc se mi to líbilo a chtěla bych tam chodit častěji. Líbilo se mi to, protože jsme se dobře bavili a všichni byli moc fajn.“

•  „Měla jsem skvělou skupinku, která se s námi bavila a vykládala nám příběhy z mládí. Líbilo se mi tam hodně, jako minule a určitě je musím někdy navštívit.“ 

•  „Líbilo se mi tam a myslím, že i těm starším lidem. S jednou paní jsme se zapovídaly a zjistila jsem, že ji tak trochu znám. Babičky byly moc šikovné a jsem za ně ráda.“

•  „Bylo to super a zábavné, dobře se s nimi povídá a je s nimi sranda, někdy jsme jim ani nestačili.“

•   „Tak v domově důchodců se mi to líbilo. Poznal jsem novou paní a pána, byla sranda, bavilo mě to, nemám co vytknout.“ 

•  „Bylo to fajn, dobrá atmosféra. Dalo se s nimi dobře povídat. A šla jim ta práce velmi dobře. Šlo nám to rychle, protože jsme měli tu nejrychlejší babičku.“

Děkujeme Domovu pro seniory i volnočasovým pracovnicím za poskytnutou příležitost a těšíme se na další společně strávené chvíle. 

 

Mgr. et Mgr. Hana Vlčková 

školní metodik prevence

 návazný program - „To je zákon, kámo!“

8. ledna 2018 se za účasti vedoucí odboru školství, kultury a sportu a referentky prevence kriminality z Městského úřadu v Krnově uskutečnila v prostorách naší školy krnovská pilotní projekce protidrogového programu „To je zákon, kámo!“ 

Tento návazný program je součástí preventivního projektu primární protidrogové prevence REVOLUTION TRAIN nadačního fondu Nové Česko. V rámci projektu navštívili v minulém školním roce všichni žáci 2. stupně naší školy „protidrogový vlak“ a pomocí filmu se seznámili s „vlakovým příběhem“ hlavních aktérů. 

S časovým odstupem pokračovala letos práce s žáky osmého ročníku u nás ve škole. V návazném programu „To je zákon, kámo!“ sledovali žáci znovu vlakový příběh, tentokrát z nového pohledu policejních týmů, do kterých byli rozděleni.  V rámci soutěžení jednotlivých skupin se postupně dozvídali odpovědi na otázky typu: co je legální a co už je nezákonné, kde jsou hranice mezi přestupkem a trestným činem, jak se liší krádež od loupeže, jak je nejúčinnější odmítnout nabízenou drogu apod. 

Program vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou a místními experty na prevenci a jeho cílem je prohloubit diskuzi o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech léčby, rizicích a právních následcích závislostí, stejně jako motivace ke zdravému životnímu stylu a zvýšení povědomí trestně právní odpovědnosti. 

Návazným programem by v budoucnu měli projít všichni žáci naší školy, kteří se návštěvy protidrogového vlaku zúčastnili. 

Mgr. et Mgr. Hana Vlčková 

školní metodik prevence

Právě přítomno: 82 hostů a žádný člen


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776801.jpg