Uvodka.png

Žáci 6. B třídy byli na on-line prohlídce v rámci programu "virtuálně v elektrárně". Jedná se o výukový program ČEZu na téma distribuce elektrické energie. Sebastian Žitník si dokonce pro svou pohotovost a postřeh vysoutěžil věcnou odměnu od skupiny ČEZ 👏. Děkujeme za zajímavou hodinu, bylo to fajn. Ing. Michal Brunclík

Galerie

Ve čtvrtek 9. 11. v dopoledních hodinách jsme přivítali opravdu vzácnou delegaci. Ředitelé a zástupci základních škol blízkého regionu Jeseník v rámci výjezdního zasedání projektu MAP měli možnost navštívit jednu školu v Krnově. Jsme potěšeni, že vybranou školou se stala právě ta naše, ZŠ Žižkova.

Setkání proběhlo v milé a přátelské atmosféře. Kromě diskuse nad aktuálními tématy regionálního školství navštívili hosté v průběhu prohlídky školy výuku některých předmětů. Na druhém stupni zhlédli ukázky zábavné angličtiny a jazyka českého se smysluplným využitím digitální techniky. Na prvním stupni se naučili číst slabiky metodou „Sfumato“ a zaposlouchali se do sborového zpěvu žáků druhých tříd. Předškoláčci v přípravné třídě sehráli netradiční nastudování divadelní hry o sv. Martinovi. Nezbytné bylo i nakouknutí do školní kuchyně, kde aktuálně probíhala výuka populárního vaření. Nepříliš velký časový prostor nám nedovoloval pozvat hosty do dalších tříd a interiérů školy.

Naše škola se dlouhodobě profiluje ve výuce jazyka anglického a hudební výchovy, zavádí do výuky moderní prvky jako je formativní přístup či digitální technologie. Snažíme se maximálně využívat příjemné prostředí, ve kterém se škola nachází a dále ho vylepšovat. Zájem managementu jiných škol nás nesmírně těší a je pro nás známkou jistého úspěchu při naplňování vize školy.

Galerie

V úterý 7. 11. 2023 se konal první turnaj školní volejbalové ligy ZŠ. Naší škole se podařilo vybrat žáky do dvou družstev v kategorii 6. a 7. ročníků. Tento turnaj měl pro žáky a žákyně spíše motivační charakter, protože většina hráčů se s volejbalem seznámila až letos v září. Další turnaj se uskuteční až po pololetí, takže máme dost času na vylepšení volejbalových dovedností. Zveme všechny zájemce o tento sport na tréninky v rámci „sportovek“.

Galerie

Video z turnaje

Strana 1 z 258

Právě přítomno: 14 hostů a žádný člen


Základní škola Krnov, 
Žižkova 3, okres Bruntál,
příspěvková organizace

1610987776865.jpg